Horizont Európa keretprogram

Horizont Európa keretprogram

Utolsó frissítés: 2022 június 10.

MATE LEAR: Kocsis-Kiss Mónika

MATE PIC: 891269563

​​​​​​​
 

Horizont Európa 2021-2027       
Kutatási és innovációs keretprogram


A Horizont Európa, az Európai Unió 2021 és 2027 közötti hétéves kutatási és innovációs keretprogramja 95,5 milliárd eurós keretösszeggel 2021. júniusában indult. Az Európai Unió új, eddigi legambiciózusabb keretprogramja az előző, Horizont 2020 keretprogramhoz képest 30%-kal több forrást biztosít az európai kutatási kiválóság és az áttörést hozó innovációk támogatására, valamint a legfontosabb társadalmi kihívások kezelésére.


A Horizont Európa szerves folytatása az előző hétéves ciklus Horizont 2020 keretprogramjának, mégis számos új elemmel bővült:

 

  • szektorokon és technológiákon átívelő együttműködéseket ösztönző, hatásorientált klaszterprogramok;
  • a legfontosabb társadalmi kihívások kezelését célzó missziók;
  • az uniós, tagállami és ipari társfinanszírozással megvalósuló stratégiai kezdeményezések, az európai partnerségek.


Előtérbe kerül az elnyert támogatások közvetlenül érzékelhető társadalmi vagy gazdasági hasznosságának követelménye, továbbá a zöld és digitális átmenet előmozdítása. A keretprogram költségvetésének 35%-át a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez kapcsolódva kell felhasználni.

Horizont Európa magyar portál elérhetősége: https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/


A Horizont Európa program költségvetése (milliárd euróban)


I. pillér – „Kiváló tudomány”: 25  milliárd EUR
Európai Kutatási Tanács (European Research Council - ERC)    16 Mrd EUR
Marie Skłodowska-Curie Akciók    6,6 Mrd EUR
Kutatási infrastruktúrák    2,4 Mrd EUR


II. pillér – „Globális kihívások és európai ipari versenyképesség”: 53,5 milliárd EUR, amelyből:
1. „Egészségügy” klaszter    8,2 Mrd EUR
2. „Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom” klaszter    2,3 Mrd EUR
3. „Polgári biztonság a társadalomért” klaszter    1,6 Mrd EUR
4. „Digitalizáció, ipar és világűr” klaszter    15,35 Mrd EUR
5. „Klíma, energia és mobilitás” klaszter    15,35 Mrd EUR
6. „Élelmiszer, biomassza alapú gazdaság, természeti erőforrások, mezőgazdaság és környezet” klaszter    15,1 Mrd EUR
Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre - JRC)    1,97 Mrd EUR


III. pillér – „Innovatív Európa”: 13,6 mrd EUR
Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council - EIC)    10,1 Mrd EUR
Európai innovációs ökoszisztémák    0,5 Mrd EUR
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)    3 Mrd EUR
„A részvétel szélesítése és az Európai Kutatási Térség megerősítése” rész: 3,4 milliárd EUR
A részvétel szélesítése és a kiválóság terjesztése    2,96 Mrd EUR
Az európai kutatási és innovációs rendszer megreformálása és fejlesztése    

Hivatalos weboldal: https://ec.europa.eu/​​​​​​​