EJP SOIL

EJP SOIL

Utolsó frissítés: 2022 június 14.

 


​​​​​​​Az EJP SOIL a mezőgazdasági talajgazdálkodással foglalkozó európai közös program társalapja, amely hozzájárul a legfontosabb társadalmi kihívásokhoz, többek között az éghajlatváltozáshoz, a vízgazdálkodáshoz és a jövőbeli élelmezésbiztonsághoz.  

Célja a tudás, az eszközök és egy integrált kutatóközösség fejlesztése az éghajlatváltozást figyelembe vevő, fenntartható mezőgazdasági talajgazdálkodás előmozdítása érdekében, amely:

-    lehetővé teszi a fenntartható élelmiszertermelést
-    fenntartja a talaj biológiai sokféleségét
-    fenntartja a talajfunkciókat, ami megőrzi az ökoszisztéma-szolgáltatásokat.

Az EJP SOIL fő célja, hogy fenntartható keretet alakítson ki a mezőgazdasági talajgazdálkodás kapcsolódó aspektusaival foglalkozó kutatók integrált közössége számára. A mezőgazdasági talajgazdálkodással kapcsolatos ismeretek fő szempontjai a következők:

  1. A mezőgazdasági talajgazdálkodással foglalkozó európai kutatóközösség megerősítése a kutatás, a képzés és a kapacitásépítés összehangolt összehangolása révén;
  2. A mezőgazdasági talajkutatás ütemtervének közös kidolgozása az érdekelt felekkel;
  3. Az azonosított tudáshiányok pótlása a kutatási projektek és a szintézis elősegítése révén, belső és külső felhívások szervezésével; a humán és intézményi kutatási kapacitás kiépítése célzott képzés és hálózatépítés révén;harmonizált talajinformációs rendszerek létrehozása és a jelentéstételhez való hozzájárulásuk elősegítése módszertani transznacionális tevékenységek és kutatási projektek kombinálásával, a geoadatbázisok felhasználásával, valamint a talajinformációs adatbázisok távérzékeléssel és modellekkel való kombinálásával; és
  4. az európai mezőgazdasági és éghajlati politikák támogatása a tudományos alátámasztás biztosításával.  

Hivatalos weboldal: https://ejpsoil.eu/

Nyitott pályázati lehetőség: 2022.06.15 

Pályázat scope-ja:

Az EJP SOIL két fő módon járul hozzá a kutatási stratégiák hosszú távú összehangolásához: i) közös jövőkép kialakításával, és ii) a talajtudósok és más európai talajkutatók hálózatainak platformjainak létrehozásával. A közös jövőképet a konzorcium kedvezményezettjei dolgozzák ki, és a kívánatos talajtulajdonságokkal és azok elérésének módjaival foglalkozik. Ez a folyamat a pályázat előkészítése során kezdődött, és a talajkutatás útitervének aktualizálásával folytatódik, amely az éves programokban célokat, intézkedéseket és mérföldköveket határoz meg. A belső felhívások elősegítik az EJP SOIL kedvezményezettjei, a kapcsolódó harmadik felek és az európai kutatás fontos szereplői közötti összehangolást az agrártudományok, az ökológia, a talajtudományok és az éghajlati tudományok területén. A releváns tudásfejlesztés elősegítése érdekében az EJP SOIL kutatási projekteket fog végrehajtani:

A kutatási projektek egy vagy több kutatási kérdésre adnak választ. A kutatási projektnek tartalmaznia kell egy meghatározott protokoll leírását, világosan megfogalmazott cél(ok)at, meghatározott módszereket és eredményeket, valamint egy meghatározott kezdő és befejező időpontot.

A 3. belső EJP SOIL felhívás keretében értékelt és kiválasztott kutatási projektek a projektmenedzserek tanácsának jóváhagyását követően kapnak finanszírozást; további részletekért lásd a felhívás teljes dokumentumát.

Bővebb információ: https://ejpsoil.eu/soil-research/third-internal-call