Danube Interreg

Danube Interreg


 

A Duna Transznacionális Program az Európai Területi Együttműködés (ETC), ismertebb nevén az Interreg finanszírozási eszköze. Az ETC az Európai Unió kohéziós politikájának egyik célja, és keretet biztosít a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi szereplői közötti közös fellépések és szakpolitikai cserék végrehajtásához.

A Duna Transznacionális Program (DTP) a Duna Régióban a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót segíti elő a kiválasztott területeken megvalósuló szakpolitikai integráció révén.

A rendkívül heterogén Duna-régió nagyobb fokú területi integrációjának elérése érdekében a transznacionális együttműködési program szakpolitikai ösztönzőként és úttörőként lép fel a közös kihívások és szükségletek kezelése érdekében olyan konkrét szakpolitikai területeken, ahol a transznacionális együttműködéstől kézzelfogható eredményeket várnak.

Tekintettel földrajzi lefedettségére, ez a rendkívül összetett program olyan politikai dimenziót biztosít a transznacionális együttműködésnek, amely egyedülálló Európában, és sikeresen néz szembe az olyan kihívásokkal, mint például a különböző uniós eszközökből finanszírozásban részesülő partnerek szerződéskötési mechanizmusainak biztosítása.

A Duna Transznacionális Program a szakpolitikai keretek, eszközök és szolgáltatások kidolgozására és gyakorlati megvalósítására irányuló projekteket, valamint konkrét kisléptékű kísérleti beruházásokat finanszíroz. Törekszünk a Duna-régióra vonatkozó szélesebb körű uniós stratégiával (EUSDR) való erős kiegészítő jellegre.

Bővebb információ:https://www.interreg-danube.eu/

Első pályázati felhívás várható 2022 szeptember

Prioritások és célkitűzések 2021-2027

​​​​​A Duna makrorégió a politikai, társadalmi-gazdasági és közigazgatási szempontból is rendkívül széttagolt státusza miatt a korlátok régiója. Más makrorégiókhoz képest itt van a legtöbb ország - és egyúttal a legtöbb határ menti régió -.

Ugyanakkor az erősebb kohéziót célzó európai intézkedések, valamint a csatlakozási és szomszédsági politikák új, egyedülálló történelmi helyzetet teremtenek a dunai térség jobb integrációja számára.

Az új Duna Régió Program ezeket a kihívásokat és lehetőségeket transznacionális együttműködésen keresztül, 4 prioritás mentén fogja kezelni.

1. Okosabb Duna régió

2. Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású Duna-régió

3. Szociálisabb Duna-régió

4. Jobb együttműködési kormányzás a Duna-régióban


 

Elérhető webinárok a jövőbeni pályázati lehetőségekről

Danube program 2021-2027