EFOP-3.4.4-16-2017-00002

EFOP-3.4.4-16-2017-00002

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

A projekt azonosító száma:

EFOP-3.4.4-16-2017-00002

Kedvezményezett neve
(Konzorcium vezető) :

Pannon Egyetem

Konzorciumi tagok:

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
Matematikai Tehetségekért Alapítvány
Kutató Tanárok Országos Szövetsége

A projekt címe:

A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen

A szerződött támogatási összeg:

350 327 759 Ft

A támogatás mértéke:

100%

MATE támogatási összeg:

0 Ft

MATE támogatás mértéke:

100%

A projekt kezdete:

2017. 09. 01.

A projekt befejezési dátuma:

2020. 11. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Kedvezményezett konzorciális formában az Együtt a Jövő Mérnökeiért Országos Szövetséggel, a Matematikai Tehetséggondozó Alapítvánnyal és a Kutató Tanárok Országos Szövetségével együttműködve az alábbi szakmai tevékenységek megvalósítását tűzte ki célul: 
•    középiskolások pályaismeretének, önismeretének tesztelése és fejlesztése; egyéni és csoportos készségfelmérő és pályaorientációs tanácsadás,  
•    készségfejlesztő programok, workshopok, tréningek középiskolások számára,
•    MTMI területeket érintő ismeretterjesztő előadások, interaktív programok általános és középiskolások számára,
•    MTMI területeket érintő nyári egyetemek közép- és általános iskolásoknak,
•    MTMI területeket érintő versenyek, vetélkedők (biológiai, programozási stb.),
•    egyetemi, kari nyílt napok, laborlátogatások,
•    felkészítő szakkörök (matematika, informatika, fizika, kémia, biológia),
•    tehetséggondozó szakkörök (matematika, informatika, fizika, kémia, biológia)interaktív gyárlátogatások,
•    szakmai fórumok, konferenciák oktatóknak, tanároknak,
•    képzők képzése a pályaorientációban és beiskolázásban részt vevő kollégák számára,
•    készségfejlesztő és szemléltető interaktív eszközök készítése, beszerzése,
•    a pályaválasztást segítő különböző applikációk, kérdőívek készítése,
•    MTMI életpályákat bemutató imázsfilmek készítése.