Egyetemi innovációs ökoszisztéma

Navigációs menü

Egyetemi innovációs ökoszisztéma bemutatása

Egyetemi innovációs ökoszisztéma bemutatása
​​​​​​​

2021. február 1-jén 4 jogelőd és 13 NAIK intézmény integrációjával alakult meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, mely hatalmas innovációs potenciált képvisel.

A fenntartható gazdaság érdekében az új EU-s elvárások komoly feladatok elé állítják az agráriumot. Az eredmények realizálása, a megfelelőség és a versenyképesség fokozása csak az élelmiszer előállítás, az agrárgazdaság és az agrár-műszaki területeken keletkezett új tudományos ismeretanyag integrálása révén lehetséges. A MATE egy olyan tudásközpont szerepét tölti be, melynek célja, hogy a nemzeti KFI tevékenységek, az új típusú együttműködések, valamit a tudás- és technológiai transzfer ösztönzésével egy hatékony innovációs modellt hozzon létre. Az innovációs tudáspark létrehozása és a kutatási, fejlesztési eredményeknek az ipari parkokba való integrálása a jövőkép meghatározó eleme, amely célkitűzés összhangban van a nemzeti stratégia hosszú távú céljaival.

A tudományos kutatások eredményeinek tényleges innovációvá konvertálásához a felsőoktatási intézmények tudás- és technológiatranszfer tevékenységének javítása, az inkubációs szolgáltatások és a spin-off vállalkozások alapításához segítséget nyújtó szolgáltatások fejlesztése szükséges. Emellett elengedhetetlen a felsőoktatási képzés, a szakképzés, a vállalkozói szféra kapcsolatának fejlesztése, képzési, kutatási kapacitások és tudásbázis becsatornázása a gazdasági stratégiák kialakításába és azok végrehajtásába.

A gazdaság szervező ereje a felsőoktatási intézmények köré épülő innovációs hálózat. Elengedhetetlen, hogy a nagy hazai tudományos centrumok, a felsőoktatási intézmények képzési és kutatásfejlesztési teljesítménye hozzájáruljon a vállalkozási szféra fejlesztéséhez. Az egyetemi és ipari kreativitás ötvözete jó alapot ad az innovatív megoldások kidolgozására, a cutting edge technológiákkal való kísérletezésre. Az egyetemek felelőssége, hogy azonosítsák, és multidiszciplináris tudásukkal támogassák ezeket a folyamatokat. A MATE több tudományterületen vállalja fel ezt a feladatot. Ennek része, a tervezett Proof of Concept Program, melynek célja, hogy értékelési keretrendszert és pénzügyi alapot teremtsen a kutatói, hallgatói ötletek értékelésére, hasznosításra és lehetővé tegye a technológiák következő szintre (pl.: licencia) történő eljuttatását. A PoC program lehetőséget biztosít az oktatók, kutatók innovációs tevékenységének motiválására, segíti a kutatási eredmények hasznosítási lehetőségeinek feltérképezését, a hasznosítási folyamatok kialakítását, az egyetemi-vállalati kapcsolatok új szintre terelését.

A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó kérdések napjainkban kulcskérdések. Az egyetemeken, kutatóhelyeken olyan eredmények és tudás halmozódott fel, amelynek jogszerű hasznosításával foglalkozni elengedhetetlen. Az Innovációs Központ egyik belső szolgáltatásaként kívánjuk működtetni az iparjogvédelmi bejelentések és az ehhez kapcsolódó szabadalmi ügyvivői vélemények, újdonságkutatások, valamint egyéb szakvélemények beszerzését, menedzselését. A feladatot szellemi tulajdon szakértő látja el.

Az Egyetem az éves költségvetésében a szellemi tulajdoni költségek fedezésére Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alap néven pénzügyi keretet tart fenn, melynek összegét évente a költségvetésében az előző évi kiadások ismeretében tervezi meg és amelynek forrásait az erre a célra elkülönített összeg, a szellemi tulajdoni bevételek jelentik.
​​​​​​​
A tevékenységek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00006) pályázati támogatásával valósulnak meg.

 

​​​​​​​