Statisztikai adatok
Gazdálkodási adatok 2015 2016 2017
Éves nettó árbevétel (Ft) 6 256 939 000 4 707 962 981 3 154 219 796
Tevékenységek eredménye (Ft) 1 818 430 000 6 705 269 1 150 957 224
Saját tőke (Ft) 16 799 031 502 15 333 341 549 15 867 943 770
Mérlegfőösszeg (Ft) 18 182 234 949 21 778 815 885 23 578 154 050
Éves átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1584 1 706 1 463
K+F ráfordítás összege (Ft) 2 906 572    
Személyi jellegű ráfordítások (Ft) 8 335 893 000 8 309 620 062 7 370 470 382
Mérleg szerinti eredmény 1 844 770 000

10 950 546

1 151 778 066


Statisztikai adatok 2016. május 2017. március 2017. szeptember 2017. november 2018. február 2018. április
Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) 1 935 1 453 1 472   1 547 1 464
ebből nő 1 090 819 836     808
ebből férfi 845 634 636     656
Részmunkaidős foglalkoztatottak száma 127 116 90     96
Távmunkában foglalkoztatottak száma 0 0 0      
Nyugdíjas továbbfoglalkoztatott (ők olyan értelemben nem nyugdíjasok, hogy nem kapnak nyugdíjat, de életkoruk alapján öregségi nyugdíjasnak minősülnek):  64 44 35     43
K+F tevékenységet ellátók (oktatók és kutatók kivéve tanársegéd és tudományos segédmunkatárs): 607 481 477     495
ebből nő: 224 180 185     179
ebből férfi: 383 301 292     316
K+F tevékenységet segítők létszáma (Tanársegédes és tudományos segédmunkatársak): 154 133 130     126
ebből nő: 84 71 68     63
ebből férfi: 70 62 62     63
Állandó lakcímmel rendelkezik a Gödöllői Kistérségben         477 455
Vezető pozícióban dolgozók létszáma       154   128
ebből nő:       58   51
ebből férfi:       96   77