Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Pályázatkezelési és Innovációmenedzsment Igazgatóság

A Pályázatkezelési és Innovációmenedzsment Igazgatóság felelős az egyetemi pályázatok generálásának, kezelésének koordinálásáért, felel a pályázati lehetőségek felkutatásáért, a projektek koordinálásáért és összehangolásáért, felügyeli a kiemeltnek minősített projekteket. Horizon 2020 Információs Pontot működtet, illetve ösztönzi a nemzetközi projektekben való részvételt. Az Egyetem kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységét szervezi és összehangolja, illetve elősegíti a pályázati és kutatási eredmények hasznosítását.

Szervezeti egységei:

Pályázatkezelési Főosztály feladatai: Koordinálja az egyetemi pályázatok generálását, kezelését, a pályázati lehetőség felkutatását, felügyeli a kiemeltnek minősített projekteket, elősegíti a pályázati és kutatási eredmények hasznosítását és összehangolja az alatta lévő osztályok működését.

Nemzetközi Projektek Osztály feladatai: Részvétel a H2020 Információs Pont működtetésében az Innovációs Központtal együttműködve, az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban való részvétel ösztönzése; részvétel a nemzetközi projektek generálásában és végrehajtásában, a nemzetközi projektek szakmai felügyelete és irányítása.