Jogszabályok

2002. évi LI. torvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
 
2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 
1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
 
1996. évi LVII. Törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
 
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
 
1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról
 
1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról
 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 
1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről
 
1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről
 
1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről
 
26/2004. (II.26.) Korm. Rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról
 
19/2005. (IV.12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 
18/2004. (IV.28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
 
16/2004. (IV.27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól
 
20/2002. (XII.12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
 
19/2001. (XI.29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
 
19/1991. (XII.28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól
 
2004. évi CXXXIV. Törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
 
2003. évi XC. Törvény a Kutatás és Technológiai Innovációs alapról