Működésünk

A Pályázatkezelési és Innovációmenedzsment Igazgatóság felelős az egyetemi pályázatok generálásának, kezelésének koordinálásáért, felel a pályázati lehetőségek felkutatásáért, a projektek koordinálásáért és összehangolásáért, felügyeli a kiemeltnek minősített projekteket. Horizon 2020 Információs Pontot működtet, illetve ösztönzi a nemzetközi projektekben való részvételt. Az Egyetem kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységét szervezi és összehangolja, illetve elősegíti a pályázati és kutatási eredmények hasznosítását. Feladatai különösen:

  • projektfigyelés: az intézményi stratégia alapján célzott pályázatkeresés, projektek generálása, valamint a hazai és az Európai Uniós pályázatokon való részvétel ösztönzése,

  • pályázati igények felmérése, ennek érdekében kapcsolattartás a Karokkal és kutatóival,

  • projektek tervezése és előkészítése, pályázati dokumentáció összeállításának koordinációja, pályázat benyújtása,

  • pályázatok koordinációja: kapcsolattartás a pályázati közreműködő szervezetekkel, projektek összefogása, központi koordinálása,

  • adatok kezelése, nyilvántartása: adatszolgáltatás a regisztrált, benyújtott, nyertes, megvalósítási, illetve fenntartási szakaszban lévő valamennyi pályázatra megkötött támogatási és K+F+I szerződésről, illetve az Egyetem pályázati tevékenységéről intézményi szintű elektronikus nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás alapján statisztikai adatok szolgáltatása az Egyetem vezetés számára,

  • adatszolgáltatás: adatszolgáltatás a pályázó szervezeti egységek, támogatók, monitoring szervezetek illetve egyéb jogosult szervezetek részére,

  • projektek megvalósítása: a benyújtott és elnyert pályázati projektek és programok menedzselése, támogatása,

  • támogatás: a projektek szakmai megvalósítói, felhasználói számára pályázati tanácsadás, segítségnyújtás biztosítása,

  • projektfenntartás: a pályázati projektek fenntartási tevékenységének koordinációja, segítségnyújtás a projektvezetőknek (projektmenedzser, szakmai vezető) a pályázati projektek fenntartási kötelezettségeinek teljesítésében,

  • pályázati és egyéb forrásokhoz kapcsolódó vállalati együttműködések kialakítása és támogatása oktatás, kutatás-fejlesztés területén